طیبه جوادی

نام : سرکار خانم طیبه جوادی

مدرس دکتر آکادمی

  • مترجم و مدرس زبان انگلیسی
  • مدرس دوره های مکالمه
  • مدرس دانشگاه
  • مدت تدریس و ترجمه: 12 سال