رضا یاوری

نام : جناب آقای رضا یاوری

مدرس دکتر آکادمی

  • DBA (دکترای حرفه ای کسب و کار)
  • موسس و مدير وب سایت آموزشي مدیر نوین
  • مشاور برخی از شرکت ها و مراکز صنعتی و خدماتی
  • نویسنده 6 جلد کتاب در زمینه های مختلف آموزشی
  • مدرس بیش از 5000نفر ساعت دوره آموزشی و کارگاه