hossein aghajani

نام :حسین آقاجانی

موسس و مدرس دکتر آکادمی

فارغ تحصیل کارشناسی رشته جذاب مدیریت بازرگانی هستم.متخصص و مشاور بحث شیرین سئو هستم.بیش از ۷ سال است که در فضای دیجیتال فعالیت دارم و در این سال ها مشاور و مدیر فنی چندین پروژه موفق بوده ام و همچنین در کنار بحث سئو به بحث برنامه نویسی php نیز میپردازم و پروژه هایی را در این سال ها نیز تجربه داشته ام.